GJUTMETODER

Aluminiumgjutning

Aluminium kan gjutas med ett flertal olika metoder, de två vanligaste är pressgjutning och sandgjutning. Ventana Hackås AB (VHs) utför Gipsformsgjutning samt tillhandahåller Rapid Casting. Dessa är två mindre kända komplement till de två första nämnda metoderna. Gipsformsgjutning och Rapid Casting lämpar sig för volymer mellan 1 till 500 st/år. Gipsformsgjutning, som metod, påminner om sandgjutning men ger finare ytor och möjliggör framställning av tunnväggigt gods. Rapid Casting är ett prototypförfarande för enstycksgjutgods baserat på modeller framställda med Selective Laser Sintering, SLS, som formas-in i gipsformar för att brännas ur innan de fylls med smält aluminium.

Pressgjutning kräver större serier (min.1000 st/år) p.g.a. de relativt höga verktygs- och ställkostnaderna. Sandgjutning används oftast för större komponenter med krav på hållfasthet och där lägre precision och ytfinhet kan accepteras. När ett företag har behov av aluminiumgjutgods med krav på ytfinhet och måttnoggrannhet i volymer upp till 500 st/år kan gjutgods framställas enligt Gipsformsgjutning eller Rapid Casting vara lämpliga alternativ.

 


Gjutsimulering av metallflöden under formfyllnad och stelningssimulering är viktiga verktyg i vårt beredningsarbete. Vi använder oss av programvaran NovaFlow&Solid CV. Vi anser att simulering säkerställer en optimal design av ingjutsystemet som i sin tur är avgörande för produktegenskaperna. Simuleringsresultaten genererar ibland frågeställningar som leder till ändringar i produktens konstruktion som vi föreslår till Dig som kund.

Precisionsgjutning

Metoderna för precisionsgjutning utvecklades i USA varifrån de på 50-talet kom till Sverige. Aluminium som gjutits i gips, format på hårda modeller (SPM – Solid Plaster Mould) eller som gjutits med vaxursmältning (Investment Casting) benämns Precisionsgjutgods. Precisionsgjutgodset har, i allt väsentligt, samma egenskaper som pressgjutgods med avseende på ytfinhet och precision men kan produceras i mindre volymer, 5 – 1000 st/år, till en lägre totalkostnad.

Gipsformsgjutning, som metod, påminner om sandgjutning men ger finare ytor och möjliggör framställning av tunnväggigt gods. Vaxursmältningsmetoden baseras på förgjutna vaxmodeller som formas-in i keramikformar för att smältas ur innan de fylls med aluminiumsmältan, metoden möjliggör gjutning av intrikata geometrier.

De två metoderna för framställning av Precisionsgjutgods ger större formfrihet än vad som är fallet vid pressgjutning. Komponenter kan vara underskurna och formges utan släppning. Precisionsgjutgods passar för lättviktskonstruktioner då sektioner ner till 0,8mm, utan svårighet, kan gjutas och värmebehandlas. Gipsformsgjutning enligt SPM-metoden lämpar sig bäst för något större och tyngre gjutgods, 1 till 50 kg, i serier från 5 till 500 st. Vaxursmältningsmetoden passar mindre gjutgods, 100 g till 3 kg, i serier upp till 1000 st.


Du kan få vårt gjutgods i bl.a. följande aluminiumlegeringar:

  • EN AB-42000 (EN AB-AlSi7Mg) ersätter (SIS 14-4244)
  • EN AB-42100 (EN AB-AlSi7Mg0,3) ersätter (SIS 14-4245)
  • EN AB-42200 (EN AB-AlSiMg0,6)
  • EN AB-43400 (EN AB-AlSi10Mg)
  • EN AB-46000 (EN AB-AlSi9Cu3Fe)
  • EN AB-47100 (EN AB-AlSi12Cu)

Rapid Casting

Rapid Casting är en gjutmetod för snabb framtagning av funktionsprototyper i aluminium-, magnesium- och zinklegeringar. Metoden utvecklades från början inom Electroluxkoncernen för framtagning av prototyper till motorsågscylindrar. I samarbete med vår partner, Alphaform RPI Oy levererar vi dessa gjutgods.

Metoden för Rapid Casting baseras på, utifrån ett 3D-underlag, skrivna SLS-modeller (Selective Laser Sintering) som formas in i gips. Efter torkning av gipsformen bränns SLS-modellen bort varefter avgjutning kan ske. Metoden är snabb och möjliggör gjutning av mycket komplicerade geometrier i mindre antal, 1 till 10 st.


  • Ingen gjutoptimering, som delningsplan, släppningar, nödvändig.
  • Modellen skrivs direkt från ett 3D-underlag, exv. STEP, IGES, Parasolid.
  • Leveranstid 1 till 2 veckor.