Försvarsindustrin

Försvarsindustrin

Precisionsgjutgods återfinns som komponenter i bland annat eldledningssystem, missiler, robotar, fordon och flygplan. De korta serierna i kombination med hög komplexitet och kraven på låg vikt gör precisionsgjutgods till ett mycket lämpligt konstruktionselement för försvarsindustrin.


Gipsformat precisionsgjutgods i aluminium kan värmebehandlas. Genom upplösning och varmåldring stabiliseras materialets mikrostruktur och produkten erhåller högre sträck- och brottgräns.