Precisionsgjutning

Precisionsgjutning

Metoderna för precisionsgjutning utvecklades i USA varifrån de på 50-talet kom till Sverige. Aluminium som gjutits i gips, format på hårda modeller (SPM – Solid Plaster Mould) eller som gjutits med vaxursmältning (Investment Casting) benämns Precisionsgjutgods. Precisionsgjutgodset har, i allt väsentligt, samma egenskaper som pressgjutgods med avseende på ytfinhet och precision men kan produceras i mindre volymer, 5 – 1000 st/år, till en lägre totalkostnad.

Gipsformsgjutning, som metod, påminner om sandgjutning men ger finare ytor och möjliggör framställning av tunnväggigt gods. Vaxursmältningsmetoden baseras på förgjutna vaxmodeller som formas-in i keramikformar för att smältas ur innan de fylls med aluminiumsmältan, metoden möjliggör gjutning av intrikata geometrier.

De två metoderna för framställning av Precisionsgjutgods ger större formfrihet än vad som är fallet vid pressgjutning. Komponenter kan vara underskurna och formges utan släppning. Precisionsgjutgods passar för lättviktskonstruktioner då sektioner ner till 0,8mm, utan svårighet, kan gjutas och värmebehandlas. Gipsformsgjutning enligt SPM-metoden lämpar sig bäst för något större och tyngre gjutgods, 1 till 50 kg, i serier från 5 till 500 st. Vaxursmältningsmetoden passar mindre gjutgods, 100 g till 3 kg, i serier upp till 1000 st.


Du kan få vårt gjutgods i bl.a. följande aluminiumlegeringar:

  • EN AB-42000 (EN AB-AlSi7Mg) ersätter (SIS 14-4244)
  • EN AB-42100 (EN AB-AlSi7Mg0,3) ersätter (SIS 14-4245)
  • EN AB-42200 (EN AB-AlSiMg0,6)
  • EN AB-43400 (EN AB-AlSi10Mg)
  • EN AB-46000 (EN AB-AlSi9Cu3Fe)
  • EN AB-47100 (EN AB-AlSi12Cu)