Rapid Casting

Rapid Casting

Rapid Casting är en gjutmetod för snabb framtagning av funktionsprototyper i aluminium-, magnesium- och zinklegeringar. Metoden utvecklades från början inom Electroluxkoncernen för framtagning av prototyper till motorsågscylindrar. I samarbete med vår partner, Alphaform RPI Oy levererar vi dessa gjutgods.

Metoden för Rapid Casting baseras på, utifrån ett 3D-underlag, skrivna SLS-modeller (Selective Laser Sintering) som formas in i gips. Efter torkning av gipsformen bränns SLS-modellen bort varefter avgjutning kan ske. Metoden är snabb och möjliggör gjutning av mycket komplicerade geometrier i mindre antal, 1 till 10 st.


  • Ingen gjutoptimering, som delningsplan, släppningar, nödvändig.
  • Modellen skrivs direkt från ett 3D-underlag, exv. STEP, IGES, Parasolid.
  • Leveranstid 1 till 2 veckor.