REFERENSER

MedTech

Idag köper ett flertal medicintekniska, MedTech företag, Precisionsgjutgods ifrån oss. Precisionsgjutgods ifrån HPG passar MedTech tack vare möjligheten att ge gjutgodset en tilltalande utformning samt en låg vikt i kombination med slagtålighet. Ofta har kunderna dessutom behov av olika varianter och då modellutrustningen för Precisionsgjutgods snabbt och enkelt kan ändras, utnyttjas ofta denna möjlighet.


Du kan konstruera gipsformat precisionsgjutgods ner till en minsta godstjocklek på 0,8 mm men då utan stora godsanhopningar.

Telekom

Precisionsgjutgods används i många applikationer inom Telekomsektorn och i synnerhet, i basstationer, till förstärkare och antenner. Fördelen med Precisionsgjutgods inom dessa användningsområden är framför allt, precision/täthet, låg vikt och korrosionsbeständighet.


Vår process möjliggör enkla och snabba konstruktionsoptimeringar av dina produkter, vilket ofta är en nödvändighet vid produktintroduktioner.

Fordon

Inom motor- och transmissionskonstruktion används Precisionsgjutgods för prototyper/förserier för verifiering av konstruktionen innan beställning av kostsamma pressgjutningsverktyg. Precisionsgjutgods baserat på gipsformsgjutning kan ges egenskaper som är näst intill identiska med pressgjutgods med avseende på ytfinhet, toleranser och hållfasthet. Enkelheten att ändra i modellutrustningen utgör ytterligare ett starkt argument för användandet av Precisionsgjutgods för prototyper/förserier inom fordonsindustrin.

Även tillverkare av specialfordon i mindre serier använder Precisionsgjutgods i sin löpande produktion som ett alternativ till handformat Sandgjutgods. Sandgjutgods ger inte de snäva toleranser och låga vikt som eftersträvas av fordonstillverkare.


Precisionsgjutning för alla former

Hackås Precisionsgjuteri kan gjuta, värmebehandla och bearbeta komponenter från 100 gram upp till ca. 50 kilo. Med vår egen modellverkstad har vi full kontroll på vår modelltillverkning vilket innebär att vi kan erbjuda korta leveranstider samt korta tider för verktygsändringar. Vi tar även hand om ytbehandling och komponentmontage.

Försvarsindustrin

Precisionsgjutgods återfinns som komponenter i bland annat eldledningssystem, missiler, robotar, fordon och flygplan. De korta serierna i kombination med hög komplexitet och kraven på låg vikt gör precisionsgjutgods till ett mycket lämpligt konstruktionselement för försvarsindustrin.


Gipsformat precisionsgjutgods i aluminium kan värmebehandlas. Genom upplösning och varmåldring stabiliseras materialets mikrostruktur och produkten erhåller högre sträck- och brottgräns.