Fordon

Fordon

Inom motor- och transmissionskonstruktion används Precisionsgjutgods för prototyper/förserier för verifiering av konstruktionen innan beställning av kostsamma pressgjutningsverktyg. Precisionsgjutgods baserat på gipsformsgjutning kan ges egenskaper som är näst intill identiska med pressgjutgods med avseende på ytfinhet, toleranser och hållfasthet. Enkelheten att ändra i modellutrustningen utgör ytterligare ett starkt argument för användandet av Precisionsgjutgods för prototyper/förserier inom fordonsindustrin.

Även tillverkare av specialfordon i mindre serier använder Precisionsgjutgods i sin löpande produktion som ett alternativ till handformat Sandgjutgods. Sandgjutgods ger inte de snäva toleranser och låga vikt som eftersträvas av fordonstillverkare.


Precisionsgjutning för alla former

Hackås Precisionsgjuteri kan gjuta, värmebehandla och bearbeta komponenter från 100 gram upp till ca. 50 kilo. Med vår egen modellverkstad har vi full kontroll på vår modelltillverkning vilket innebär att vi kan erbjuda korta leveranstider samt korta tider för verktygsändringar. Vi tar även hand om ytbehandling och komponentmontage.