MedTech

MedTech

Idag köper ett flertal medicintekniska, MedTech företag, Precisionsgjutgods ifrån oss. Precisionsgjutgods ifrån HPG passar MedTech tack vare möjligheten att ge gjutgodset en tilltalande utformning samt en låg vikt i kombination med slagtålighet. Ofta har kunderna dessutom behov av olika varianter och då modellutrustningen för Precisionsgjutgods snabbt och enkelt kan ändras, utnyttjas ofta denna möjlighet.


Du kan konstruera gipsformat precisionsgjutgods ner till en minsta godstjocklek på 0,8 mm men då utan stora godsanhopningar.